Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU

Dom seniorov Sv. Martina

17.09.2013

Dom seniorov Sv. Martina


03.04.2013

Povinnosť platiť úhrady za služby verejnosti RTVS" /koncesionárske poplatky".

10.10.2012

Zasielanie obecných informácií a oznamov e-mailom

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, ktorí majú záujem o zasielanie  obecných informácií a oznamov e-mailom, aby zaslali svoju e-mailovú adresu na: sekretariat@hrnciarovce.sk

10.10.2012

Zverejnenie miestnych podnikateľov na obecnej stránke.

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P týmto žiada miestnych podnikateľov, ktorí majú záujem o zverejnenie svojej podnikateľskej činnosti na obecnej internetovej stránke o poskytnutie údajov ...

Čítať ďalej…

12.03.2012

Volebné výsledky

12.05.2011

Máme v obci Bowling

v našej športovej hale od 12.5.2011 fungujú dve bowlingové dráhy. Záujemci sa môžu informovať na nasledovných telefónnych číslach: 0905/642115, 0905/859972, 0908/787753

Čítať ďalej…