Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

21.01.2019

DAŇ ZA PSA

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa VZNIKU daňovej povinnosti ( ak pes dovŕši 6 mesiacov) podať daňové priznanie na predpísanom tlačive.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa ZMENY alebo ZÁNIKU  daňovej povinnosti podať daňové priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive.

21.01.2019

NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Oznam sa týka všetkých občanov, ktorí v roku 2018  nadobudli alebo predali nehnuteľný majetok.

Čítať ďalej…

21.01.2019

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na    zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2019 /streda/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou s nasledovným programom:

1/ Prejednanie nájomnej zmluvy – p. Koleno

2/ Prejednanie zámeru nájomnej zmluvy - OZ Hrnček

3/ Schválenie členov komisií

4/ Schválenie rajonizácie

5/ Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ

6/ Rôzne: Odpredaj časti obec. pozemku – p. Kralovičová

 

Plagát: Školský ples

15.01.2019

Školský ples

Mať f(F)ilipa sa oplatí!

10.01.2019

Mať f(F)ilipa sa oplatí!

03.12.2018

Cestovný poriadok autobusovej dopravy Senec - Hrnčiarovce n/P - Trnava a späť. 2018 - 2019.

03.12.2018

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Výsledky komunálnych volieb 2018

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

20.10.2018

Obecná knižnica

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Hrnčiarovciach n/P bola presťahovaná do budovy bývalej MŠ v Hrnčiarovciach n/P, ul. Sv. Martina č. 69, 1. poschodie. Obecná knižnica je otvorená každú stredu od 13.30 hod. do 17.30 hod.
obrazok

23.09.2018

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vyzýva občanov vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2018 do 15.11.2018.