Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Plagát - Letecké dni v Abraháme

08.09.2017

Letecké dni v Abraháme

05.09.2017

Obec Cífer predáva lukratívne stavebné pozemky v centre obce.

Obec Cífer predáva formou obchodnej verejnej súťaže 5 stavebných pozemkov v centre obce, pri športovej hale. Minimálna cena je 80 €/m2. Termín na predkladanie návrhov súťaže je 13.9.2017 do 16.00 h. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke obce Cífer www.cifer.sk.

Link: Obec Cífer - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

P O Z V Á N K A

18.08.2017

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na  zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 24.08.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou, s nasledovným programu:

 

1. Oboznámenie s monitorovacou správou k plneniu programového rozpočtu k 30.6.2017

2. Prejednanie žiadosti o zmenu Územného plánu obce

3. Prejednanie žiadosti o vybudovanie verejného osvetlenia- Poľná ul.

4. Predĺženie nájomnej zmluvy – bytovka Mlynárska 18

5. Schválenie prác naviac – rekonštrukcia KD

6. Schválenie investičných akcií (oplotenie ihrisko)

7. Rôzne:

 

27.06.2017

Oznam

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje občanom obce, že do ich schránok boli doručené tlačivá pre vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu pre zriadenie optickej prípojky /vysokorýchlostný internet, televízia Magio, pevná telef. linka/. Zriadenie optickej prípojky bude plne hradené spoločnosťou Slovak Telekom. Prosíme občanov, aby predmetné tlačivá doručili na Obecný úrad do 14 dní.

V prípade nejasnosti kontaktujte p. Zajaca, t. č. 0918329150.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

06.06.2017

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

06.04.2017

Obec Hrnčiarovce nad Parnou aktívne spolupracuje s Prima Bankou

Dokument: Plagát (pdf, 1.37MB)

Diplom

03.04.2017

Poďakovanie

Ďakujeme našim hercom z Hrnca za úspešnú reprezentáciu Obce Hrnčiarovce nad Parnou v krajskej súťaži ochotníckych súborov na “Malej krajskej scénickej žatve 2017”v Senice, kde získali krásne 2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola a ďalej im bolo udelené ocenenie za kolektívny výkon v inscenácii “Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch”.

Držíme im palce a gratulujeme k úspechu.

Diplom za kolektívny výkon v inscenácií (pdf, 458KB)

Diplom za 2. miesto v krajskej súťaži ochotníckych súborov (pdf, 447KB)

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

Bublinový futbal

29.03.2017

Bublinový futbal

Ahojte, pripravili sme pre Vás nový projekt, kde si môžete vyskúšať naše bubliny a bublinový futbal úplne zadarmo!

Každú prvú nedeľu v mesiaci sa zastavte na futbalovom ihrisku v Hrnčiarovciach nad Parnou od 10:00 hod a skúste si to aj Vy!

Príďte v športovom oblečení a športovej obuvi a so sebou si prineste len dobrú náladu a partiu kamarátov :)

V prípade väčšieho záujmu sme schopní zorganizovať aj turnaj.

Začíname 2.4.2017 o 10:00!

02.03.2017

Ponuka práce

Ponuka práce: Dokument (pdf, 403KB)

Mapový portál obce Hrnčiarovce nad Parnou

29.01.2017

Mapový portál obce Hrnčiarovce nad Parnou

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledový odkaz: mobec.sk/hrnciarovcenadparnou, alebo na banner.

Mapový portál obce Hrnčiarovce nad Parnou - návod (pdf, 523KB)