Zmluvy

304
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 06/004/1621.07.2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 06/004/1621.07.2016
Denisa Trnková Detské centrum Filly, Tonkovce 755, 930 38 Nový ŽivotDohodu o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka30.06.2016
NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV29.06.2016
Zuzana Marková, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA10.06.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany,Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO17.05.2016
Komplet Slovakia s r. o., Dedinská 110, 917 05 Trnava -ModrankaZmluva o poskytovaní služieb11.05.2016
Monika Hovorková, Drobná 6, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU29.04.2016
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Výstavba 8 parkovacích miest pred ZŠ a MŠ na ulici Kostolnej v obci Hrnčiarovce nad Parnou27.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva1000014.04.2016
K & N s.r.o. Štefana Baniča 900/17, 919 04, SmoleniceMandátna zmluva č. - 02 TTMZ HnP14.04.2016
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 TrnavaZmluva o dielo na zhotovenie stavby „Zlepšenie teplotechnických parametrov – KD Hrnčiarovce nad Parnou“13.04.2016
Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach, Voderadská ul. 39, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZámennú zmluvu08.04.2016
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva440006.04.2016
Anna Jendrušová, rod. Selecká, trvale bytom Kostolná 5062/12, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva1318506.04.2016