Zmluvy

304
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽilinaDodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 120/06-EP-TT15.12.2016
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694/4, 036 01 MartinZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM12.12.2016
Ing.Veronika Tibenská, ul. Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 TrnavaZMLUVA / 2016 o poskytovaní audítorských služieb21.11.2016
Mesto Trnava, Hlavná 1, TrnavaZmluva o nájme hnuteľných vecí14.11.2016
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy02.11.2016
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome v obci Hrnčiarovce nad Parnou, v k.ú. Hrnčiarovce, na pozemku p.č. 3/3, zo dňa 18.12.200631.10.2016
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 TrnavaZmluvu o nájme bytu31.10.2016
HARŠÁNY advokáti, s.r.o., advokátska kancelária, Hlavná 31/15, 917 01 TrnavaZmluvu o poskytovaní právnej pomoci č. 8/201620.10.2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu18.10.2016
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK Hliníky18.10.2016
Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BratislavaMANDÁTNA ZMLUVA14.10.2016
Ľubica Hegyeshálmiová, Hrnčiarovce nad Parnou, ul. Alejova 4NÁJOMNÁ ZMLUVA22.09.2016
Anna Kurková, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA21.09.2016
K & N s.r.o. Štefana Baniča 900/17, 919 04, SmoleniceMandátna zmluva č. 008 2016 - 01 TT02.09.2016
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad VáhomZmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba domu smútku“30.08.2016
Pešková Katarína, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU01.08.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecC4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 201625.07.2016