Zmluvy

206
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Ateliér DV, s. r. o., Hornopotočná 20, 917 00 TrnavaZmluva o dielo26.01.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo / Oprava dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie na objekte materskej školy6595.0319.01.2015
ISPA, spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 6.3.199819.12.2014
HRAŠNA DUŠAN, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200612.12.2014
Pešková Katarína, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 4609/3Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
Jozef Vadovič – VADAS 919 09 Bohdanovce n/T 303Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP12.12.2014
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
PROCHÁZKOVÁ Oľga, rod. Danišová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
BEDNÁR Rastislav,bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28. 11. 201112.12.2014
PEKAR Marek, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo01.12.2014
Andrea Košťálová, Orešianska 1, 91701 TrnavaZmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave05.11.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
Boge Elastmetall Slovakia, a.s. ,Strojárenská 5, 917 02 TrnavaZmluva o zriadení vecného bremena18.09.2014