Zmluvy

276
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Ľubica Hegyeshálmiová, Hrnčiarovce nad Parnou, ul. Alejova 4NÁJOMNÁ ZMLUVA22.09.2016
Anna Kurková, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA21.09.2016
K & N s.r.o. Štefana Baniča 900/17, 919 04, SmoleniceMandátna zmluva č. 008 2016 - 01 TT02.09.2016
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad VáhomZmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba domu smútku“30.08.2016
Pešková Katarína, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU01.08.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecC4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 201625.07.2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 06/004/1621.07.2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 06/004/1621.07.2016
Denisa Trnková Detské centrum Filly, Tonkovce 755, 930 38 Nový ŽivotDohodu o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka30.06.2016
NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV29.06.2016
Zuzana Marková, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA10.06.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany,Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO17.05.2016
Komplet Slovakia s r. o., Dedinská 110, 917 05 Trnava -ModrankaZmluva o poskytovaní služieb11.05.2016
Monika Hovorková, Drobná 6, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU29.04.2016
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Výstavba 8 parkovacích miest pred ZŠ a MŠ na ulici Kostolnej v obci Hrnčiarovce nad Parnou27.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016