Zmluvy

240
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Peter Šturdík, Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská 7Dodatok č.129.12.2015
Pešková Katarína, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA14.12.2015
Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do sústavy07.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu02.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu02.12.2015
Melánia Surová, J. Alexyho 21, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU30.11.2015
CS, s.r.o.,Strojárenská 5487, 917 02 TrnavaZmluva o dielo48764.2420.11.2015
Miloslav Solčány, rod. SolčányKúpnu zmluvu20.11.2015
Mária Šestáková, rod. OrlickáKúpna zmluva18.11.2015
Hrašna Dušan, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200616.11.2015
Bednár Rastislav, Bednárová Denisa, rod. Gregoríková bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 28.11.201109.11.2015
Kurková Anna, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 2.11.201009.11.2015
Pekar Marek a manželka Pekarová Jana rod.Trnavská, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 20.02.200309.11.2015
Marková Zuzana, rod. Forrová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.200406.11.2015
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201106.11.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo06.11.2015
SportReal Nitra s.r.o., Pražská 2, 949 11 NitraZmluva o dielo číslo: 2310/201530.10.2015