Zmluvy

296
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Ing. Miroslav Polonec, odborné činnosti v stavebníctve, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA13.02.2017
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo31.01.2017
Mgr. Tomáš Cíferský, Nová 6689/6, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpnu zmluva13.01.2017
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Zmluva o termínovanom úvere 06/007/16 (Dom smútku)20000009.01.2017
Ing. František Královič, Cintorínska uk. č. 78, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č. 4 k Nájomnej zmluve 1/2007 zo dňa 08.01.200709.01.2017
BALUX LG, s.r.o.,Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb05.01.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 2/201729.12.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany ,Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO19.12.2016
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.,Dvojkrížna 49 821 06 BratislavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD_Hrnčiarovce nad Parnou_0116.12.2016
ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 ŽilinaDodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 120/06-EP-TT15.12.2016
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694/4, 036 01 MartinZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM12.12.2016
Ing.Veronika Tibenská, ul. Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 TrnavaZMLUVA / 2016 o poskytovaní audítorských služieb21.11.2016
Mesto Trnava, Hlavná 1, TrnavaZmluva o nájme hnuteľných vecí14.11.2016
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy02.11.2016
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome v obci Hrnčiarovce nad Parnou, v k.ú. Hrnčiarovce, na pozemku p.č. 3/3, zo dňa 18.12.200631.10.2016
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 TrnavaZmluvu o nájme bytu31.10.2016
HARŠÁNY advokáti, s.r.o., advokátska kancelária, Hlavná 31/15, 917 01 TrnavaZmluvu o poskytovaní právnej pomoci č. 8/201620.10.2016