Zmluvy

193
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
Boge Elastmetall Slovakia, a.s. ,Strojárenská 5, 917 02 TrnavaZmluva o zriadení vecného bremena18.09.2014
Ing.Veronika TIBENSKÁ, Audítor SKAU č.l. 622, Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 T r n a v aZMLUVA O VYKONANÍ AUDÍTU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A KONSOLIDOVANEJ ÚĆTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 201403.09.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo18.08.2014
ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 91702 TrnavaKúpna zmluva21.07.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 29828721.07.2014
Miroslav Jurák, Cíferská 4860/57, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva30.06.2014
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce30.06.2014
Slovenská republika, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaKúpna zmluva č. 8-1314-KZ/201323.06.2014
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy18.06.2014
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou,Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva05.06.2014
Milada Polomíčková, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva30.05.2014
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráci27.05.2014
Kavický Jozef, Bohdanovce 136, PSČ 91909MANDÁTNA ZMLUVA č.2/201409.05.2014
Kavický Jozef, Bohdanovce 136, PSČ 91909MANDÁTNA ZMLUVA č.3/201409.05.2014