Zmluvy

201
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Jozef Vadovič – VADAS 919 09 Bohdanovce n/T 303Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP12.12.2014
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
PROCHÁZKOVÁ Oľga, rod. Danišová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
BEDNÁR Rastislav,bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28. 11. 201112.12.2014
PEKAR Marek, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo01.12.2014
Andrea Košťálová, Orešianska 1, 91701 TrnavaZmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave05.11.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo26.09.2014
Boge Elastmetall Slovakia, a.s. ,Strojárenská 5, 917 02 TrnavaZmluva o zriadení vecného bremena18.09.2014
Ing.Veronika TIBENSKÁ, Audítor SKAU č.l. 622, Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 T r n a v aZMLUVA O VYKONANÍ AUDÍTU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A KONSOLIDOVANEJ ÚĆTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 201403.09.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo18.08.2014
ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 91702 TrnavaKúpna zmluva21.07.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 29828721.07.2014
Miroslav Jurák, Cíferská 4860/57, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva30.06.2014