Zmluvy

213
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo / Rekonštrukcia námestia okolo Hlúbikovej kaplnky35495.1104.08.2015
Dušan Kralovič – EL MONT, Kapitulská 17, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 05/2015 / Rekonštrukcia kuchyne školskej jedálne35453.3414.07.2015
KOMPLET SLOVAKIA s.r.o., Dedinská 110, 917 05 Trnava - ModrankaZmluva o dielo č. 2015/00134860.8801.07.2015
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce1200029.06.2015
Ľubomír Konečný, Cíferská 41, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA17.06.2015
Visions, s.r.o.,J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB13.05.2015
Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Herdovo námestie 1, 917 01 TRNAVAZMLUVA O DIELO27.02.2015
Ateliér DV, s. r. o., Hornopotočná 20, 917 00 TrnavaZmluva o dielo26.01.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo / Oprava dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie na objekte materskej školy6595.0319.01.2015
ISPA, spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 6.3.199819.12.2014
HRAŠNA DUŠAN, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200612.12.2014
Pešková Katarína, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 4609/3Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
Jozef Vadovič – VADAS 919 09 Bohdanovce n/T 303Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP12.12.2014
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
PROCHÁZKOVÁ Oľga, rod. Danišová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
BEDNÁR Rastislav,bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28. 11. 201112.12.2014
PEKAR Marek, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014