Zmluvy

229
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Ing. Pavol Jankech, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 22Dodatok č.129.12.2015
Martina Kolesová Vraníková, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 22Dodatok č.129.12.2015
Štefan Masár, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 22Dodatok č.129.12.2015
Marek Rafajdus, Hrnčiarovce nad Parnou, Sv. Martina 71Dodatok č.129.12.2015
Miloš Sedlák, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 22Dodatok č.129.12.2015
Martin Sládek, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 22Dodatok č.129.12.2015
Peter Šturdík, Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská 7Dodatok č.129.12.2015
Pešková Katarína, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA14.12.2015
Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do sústavy07.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu02.12.2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu02.12.2015
Melánia Surová, J. Alexyho 21, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU30.11.2015
CS, s.r.o.,Strojárenská 5487, 917 02 TrnavaZmluva o dielo48764.2420.11.2015
Miloslav Solčány, rod. SolčányKúpnu zmluvu20.11.2015
Mária Šestáková, rod. OrlickáKúpna zmluva18.11.2015
Hrašna Dušan, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200616.11.2015
Bednár Rastislav, Bednárová Denisa, rod. Gregoríková bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 28.11.201109.11.2015