Zmluvy

193
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce1200029.06.2015
Ľubomír Konečný, Cíferská 41, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA17.06.2015
Visions, s.r.o.,J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB13.05.2015
Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Herdovo námestie 1, 917 01 TRNAVAZMLUVA O DIELO27.02.2015
Ateliér DV, s. r. o., Hornopotočná 20, 917 00 TrnavaZmluva o dielo26.01.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo / Oprava dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie na objekte materskej školy6595.0319.01.2015
ISPA, spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 6.3.199819.12.2014
HRAŠNA DUŠAN, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200612.12.2014
Pešková Katarína, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 4609/3Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
Jozef Vadovič – VADAS 919 09 Bohdanovce n/T 303Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a BOZP12.12.2014
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201112.12.2014
PROCHÁZKOVÁ Oľga, rod. Danišová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
BEDNÁR Rastislav,bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28. 11. 201112.12.2014
PEKAR Marek, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 20. 2. 200312.12.2014
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo01.12.2014
Andrea Košťálová, Orešianska 1, 91701 TrnavaZmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave05.11.2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/201501.10.2014