Zmluvy

296
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
FIRECONTROL SAFETY s. r. o., Špačinská cesta 91, 917 02 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb č. 59/06/2018 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby29.06.2018
Ing. Miroslav Polonec, odborné činnosti v stavebníctve Lomonosovova 6 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA27.06.2018
GastroRex s.r.o.,Mlynské Luhy 80, 821 05 BratislavaKÚPNA ZMLUVA26.06.2018
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU20.06.2018
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE20.06.2018
Ing. Miroslav Polonec, odborné činnosti v stavebníctve Lomonosovova 6 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA15.06.2018
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 08/201804.06.2018
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 09/201804.06.2018
BALUX LG, s.r.o., Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb01.06.2018
BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Strojárenská 5 917 02 TrnavaNájomná zmluva na krátkodobý prenájom športového areálu28.05.2018
Prima banka Slovensko,a.s.:, Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účte14.05.2018
Prima banka Slovensko,a.s.:, Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účte09.05.2018
Marta Horváthová, rod. Královičová, trvale bytom Cintorínska 6962/76, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva26.04.2018
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo23.04.2018
Fair Mind s. r. o. Eugena Suchoňa 52 902 01 PezinokZmluva o výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa20.04.2018
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce18.04.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO398010.04.2018