Zmluvy

267
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
L U S H s.r.o., Kuzmányho nábrežie 851/14, 960 01 ZvolenZmluva o dielo Č. 0120174384018.12.2017
FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, 917 01 TRNAVADODATOK K ZMLUVE Č. S95T100573 O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU14.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Bednár Rastislav, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA24.11.2017
Viliam Slamka, 917 01 TrnavaZámenná zmluva21.11.2017
Mesto Trnava, Hlavná 1, TrnavaZmluva o nájme hnuteľných vecí14.11.2017
HUMANA People to People Slovakia o.z., Kutuzovova 3, 831 03 BratislavaZMLUVA O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLIÍ, ODEVOV A OBUVI09.11.2017
Pekar Marek, Bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA24.10.2017
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 TrnavaZmluva o dielo20.10.2017
EKOTEC, spol. s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti - ihriská13.10.2017
PGP Terminal,a.s. Hlubinská 917/20 70200 OstravaZmluva o poskytnutí dotácie medzi11.10.2017
Podielnické družstvo v Hrnčiarovciach, Voderadská 39, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDodatok k nájomnej zmluve č. NZ /645/2012 – Podielnické družstvo Hrnčiarovce nad Parnou10.10.2017
Oľga Baričičová, Vrádištská 66, 908 51 HolíčZmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu06.10.2017
CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo03.10.2017
BALUX LG, s.r.o., Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb02.10.2017