Zmluvy

296
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Poľnohospodárske družstvo Zeleneč, Družstevná 716, 919 21 ZelenečNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 036/O11.12.2018
Bednár Rastislav, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA07.12.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.11.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZmluva 12183072506.11.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO26.10.2018
Ľubica HegyeshálmiováNÁJOMNÁ ZMLUVA12.10.2018
Regionálne technologické centrum Paulínska 16, Trnava 917 01Zmluva o die10.10.2018
CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo21.09.2018
Mgr. Mária Greta Bleho , rodné priezvisko Blehov, Nová 24, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY11.09.2018
BALUX LG, s.r.o. Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb07.09.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava 917 02Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018/07/0810.08.2018
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02ZMLUVA O DIELO25.07.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO13.07.2018
BALUX LG, s.r.o., Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb02.07.2018