Zmluvy

307
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská ul. 37, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2012572026.10.2012
Ľubomír Baran, Veterná 11, 91701 TrnavaKúpnu zmluvu03.10.2012
HRT s.r.o., Skladová 3/691, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 6/201213145.925.09.2012
Viera Bažányová - BAVEX, Mlynárska 3, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDohoda o skončení nájmu30.07.2012
Viera Bažányová - BAVEX, Mlynárska 3, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluvu o výpožičke30.07.2012
Radúz Sale, Michalská 13, HlohovecOprava pamätíka194020.07.2012
VTR - Komunikačné systémy, spol, s r.o. so sídlom Zelinárska 8, 821 08 BratislavaZmluva o pripojení účastníka (občana) na sieť TKR v obci Hrnčiarovce nad Parnou v roku 201217.07.2012
Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach, Voderadská 39, 91935 Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA č. NZ/645/201213.07.2012
ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 BratislavaZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN13.07.2012
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,Štefanikova 4, 816 23 Bratislava 1Poistenie motorového vozidla61502.07.2012
CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02Zmluva o dielo17395.6706.06.2012
LADISCO s.r.o., 916 26 Považany č. 287Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja22.05.2012
Dušan Kontína, Hrnčiarska ul. 4, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 9.2 .201205.04.2012
Miroslav Zolvík, Hliníky 5124/18, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 4.1.201205.04.2012
Viera Bažányová - BAVEX, Mlynárska 3, 91935 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č.2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 04.08.199304.04.2012
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 BratislavaDODATOK Č. 1 K DOHODE ZO DŇA 23.1.201202.04.2012
Progov s.r.o., Rovinka 1322/B, 900 41 Rovinka, Slovenská republikaZmluva o správe a podpore web stránky18001.03.2012