Zmluvy

307
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
HRT s.r.o., Skladová 3/691, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 3/201331.05.2013
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDotácie z rozpočtu obce na rok 2013210030.05.2013
CS,s.r.o., Coburgova 84,Trnava 917 02ZMLUVA O DIELO16.05.2013
L-K, s.r.o., Štefánikova 22, 917 01 TrnavaZmluva o nájme25.03.2013
T R I M E L s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BratislavaZmluva o dielo 277/201307.03.2013
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO01.03.2013
Visions, s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB28.02.2013
Jozefína Hrašnová, Farská 4627/56, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva22.02.2013
JUDr. Marián Haršány, Františka Veselovského 28, 917 01 TrnavaKúpna zmluva18.02.2013
metal design slovakia a.s, Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva1740015.01.2013
Ing. František Královič, Cintorínska 78, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouD O D A T O K č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 8.1.200707.01.2013
A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 TrnavaDODATOK K ZMLUVE Č. S95T100573 O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU04.01.2013
Kavický Jozef, Bohdanovce 136, PSČ 91909MANDÁTNA ZMLUVA č.5/201297014.12.2012
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 TrnavaZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a vykonávaní prepravy osôb05.12.2012
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO06.11.2012
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaDodatok č.1 k poistnej zmluve č.: 5720046753 zo dňa 06.11.201205.11.2012
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu31.10.2012