Zmluvy

262
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 TrnavaDODATOK K ZMLUVE Č. S95T100573 O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU04.01.2013
Kavický Jozef, Bohdanovce 136, PSČ 91909MANDÁTNA ZMLUVA č.5/201297014.12.2012
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 TrnavaZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a vykonávaní prepravy osôb05.12.2012
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO06.11.2012
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaDodatok č.1 k poistnej zmluve č.: 5720046753 zo dňa 06.11.201205.11.2012
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu31.10.2012
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská ul. 37, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2012572026.10.2012
Ľubomír Baran, Veterná 11, 91701 TrnavaKúpnu zmluvu03.10.2012
HRT s.r.o., Skladová 3/691, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 6/201213145.925.09.2012
Viera Bažányová - BAVEX, Mlynárska 3, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDohoda o skončení nájmu30.07.2012
Viera Bažányová - BAVEX, Mlynárska 3, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluvu o výpožičke30.07.2012
Radúz Sale, Michalská 13, HlohovecOprava pamätíka194020.07.2012
VTR - Komunikačné systémy, spol, s r.o. so sídlom Zelinárska 8, 821 08 BratislavaZmluva o pripojení účastníka (občana) na sieť TKR v obci Hrnčiarovce nad Parnou v roku 201217.07.2012
Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach, Voderadská 39, 91935 Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA č. NZ/645/201213.07.2012
ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 BratislavaZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN13.07.2012
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,Štefanikova 4, 816 23 Bratislava 1Poistenie motorového vozidla61502.07.2012
CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02Zmluva o dielo17395.6706.06.2012