Zmluvy

240
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce18.04.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO398010.04.2018
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11, ŽilinaZmluva o bežnom účte23.03.2018
ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 SládkovičovoZMLUVA O ZBERE ELEKTROODPADU22.03.2018
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 BernolákovoZMLUVA o zabezpečení zberu starých vozidiel22.03.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluvu o poskytnutí dotácie22.03.2018
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva14.02.2018
BALUX LG, s.r.o., Školská 49, Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb15.01.2018
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV28.12.2017
Ing.Veronika Tibenská, ul. Ľ.Podjavorinskej 16, ul. Ľ.Podjavorinskej 16Zmluva o poskytovaní auditorských služieb21.12.2017
L U S H s.r.o., Kuzmányho nábrežie 851/14, 960 01 ZvolenZmluva o dielo Č. 0120174384018.12.2017
FCC Trnava, s. r.o., Priemyselná 5, 917 01 TRNAVADODATOK K ZMLUVE Č. S95T100573 O ZVOZE A SKLÁDKOVANÍ ODPADU14.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu08.12.2017
Bednár Rastislav, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA24.11.2017
Viliam Slamka, 917 01 TrnavaZámenná zmluva21.11.2017