Zmluvy

258
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Mgr. Mária Greta Bleho , rodné priezvisko Blehov, Nová 24, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY11.09.2018
FIRECONTROL SAFETY s. r. o., Špačinská cesta 91, 917 02 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb č. 59/06/2018 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby29.06.2018
GastroRex s.r.o.,Mlynské Luhy 80, 821 05 BratislavaKÚPNA ZMLUVA26.06.2018
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 08/201804.06.2018
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 09/201804.06.2018
BALUX LG, s.r.o., Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb01.06.2018
BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Strojárenská 5 917 02 TrnavaNájomná zmluva na krátkodobý prenájom športového areálu28.05.2018
Prima banka Slovensko,a.s.:, Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účte14.05.2018
Prima banka Slovensko,a.s.:, Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účte09.05.2018
Marta Horváthová, rod. Královičová, trvale bytom Cintorínska 6962/76, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva26.04.2018
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo23.04.2018
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce18.04.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO398010.04.2018
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11, ŽilinaZmluva o bežnom účte23.03.2018
ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 SládkovičovoZMLUVA O ZBERE ELEKTROODPADU22.03.2018
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 BernolákovoZMLUVA o zabezpečení zberu starých vozidiel22.03.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluvu o poskytnutí dotácie22.03.2018