Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (č.AO 1005 AA) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO
14104016
Názov / Predmet zmluvy
ZMLUVA O DIELO č.: 01/2019
Dátum
25.03.2019
Dátum účinnosti
26.03.2019
Zverejnené
25.03.2019

Späť