Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO
35815256
Názov / Predmet zmluvy
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 298287
Dátum
20.12.2018
Dátum účinnosti
21.12.2018
Zverejnené
20.12.2018

Späť