Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO
36361518
Názov / Predmet zmluvy
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 181151-170356T13200-ZBZ_VB
Dátum
12.12.2018
Dátum účinnosti
20.12.2018
Zverejnené
19.12.2018
Príloha textová verzia

Späť