Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO
14104016
Názov / Predmet zmluvy
ZMLUVA O DIELO č.: 09/2018
Dátum
04.06.2018
Dátum účinnosti
05.06.2018
Zverejnené
04.06.2018
Príloha textová verzia

Späť