Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Marta Horváthová, rod. Královičová, trvale bytom Cintorínska 6962/76, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Názov / Predmet zmluvy
Kúpna zmluva
Dátum
03.04.2018
Dátum účinnosti
27.04.2018
Poznámka

Magdaléna Čambálová, rod. Horváthová, trvale bytom Farská 7042/47, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Zverejnené
26.04.2018

Späť