Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
ELEKOS, Párovská 44, 949 01 Nitra
IČO
37857690
Názov / Predmet zmluvy
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
Dátum
28.12.2017
Dátum účinnosti
29.12.2017
Zverejnené
28.12.2017
Príloha textová verzia

Späť