Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Unistav Teplička , spol. s r. o., ul. Fatranská 1326 124 ,013 01 Teplička nad Váhom
IČO
36418633
Názov / Predmet zmluvy
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku“
Dátum
27.03.2017
Dátum účinnosti
28.03.2017
Zverejnené
27.03.2017

Späť