Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Ing.arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (č.AO 1005 AA), Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO
14104016
Názov / Predmet zmluvy
ZMLUVA O DIELO č. 04/2017
Dátum
06.03.2017
Dátum účinnosti
07.03.2017
Zverejnené
06.03.2017
Príloha textová verzia

Späť