Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO
35815256
Názov / Predmet zmluvy
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 2/2017
Dátum
29.12.2016
Dátum účinnosti
30.12.2016
Zverejnené
29.12.2016

Späť