Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 Trnava
Názov / Predmet zmluvy
Zmluvu o nájme bytu
Dátum
31.10.2016
Dátum účinnosti
01.11.2016
Zverejnené
31.10.2016
Príloha textová verzia

Späť