Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Martina Bíla, rod. Blahová nar, Jiráskova 24, 917 00 Trnava
Názov / Predmet zmluvy
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome v obci Hrnčiarovce nad Parnou, v k.ú. Hrnčiarovce, na pozemku p.č. 3/3, zo dňa 18.12.2006
Dátum
31.10.2016
Dátum účinnosti
01.11.2016
Zverejnené
31.10.2016

Späť