Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO
36361518
Názov / Predmet zmluvy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Dátum
02.11.2016
Dátum účinnosti
03.11.2016
Zverejnené
02.11.2016

Späť