Zoznam novozvolených poslancov pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Jana Babicovájanababicova@azet.sk
Štefan Cíferskýstefancifersky@gmail.com
Ing. Štefan Hrašnapepohrasna@gmail.com
Mgr. Elena Kátlovskákatlovelen@gmail.com
Viliam Kochajdaviliamkochajda@gmail.com
Ľubomír Konečnýlubo.lps@azet.sk
RNDr. Monika Kopecká, PhD.monika.kopecka@savba.sk
Ing. Terézia Račkovátrackova@orangemail.sk
PhDr. Bystrík Tomlyb.tomly@gmail.com

Kontrolór

Ing. Ďurkovičová Boženabozena.durkovicova@gmail.com

Komisie

Pri obecnom zastupiteľstve pôsobia v obci Hrnčiarovce n/P nasledovné komisie:

stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku:predseda - PhDr. Bystrík Tomly
členovia - Ing. Štefan Hrašna, Štefan Cíferský, Mgr. Marcel Škorec
finančná, strategického rozvoja, správy majetku
obce:
predseda - Ing. Terézia Račková
členovia - Ing. Štefan Hrašna, Ing. Elena Chrenková
školstva a sociálnych vecí:predseda - Mgr. Elena Kátlovská
členovia - PhDr. Bystrík Tomly, Viliam Kochajda, Magdaléna Horváthová, Mgr. Lýdia Hrušovská
kultúry, športu a práce s mládežou:predseda - Jana Babicová
členovia - Viliam Kochajda, Ľubomír Konečný, Michaela Gašparovičová, Miloš Zolvík, PhDr. Jozef Hrčka, Milan Selič, Mgr. Art. Linda Zemánková, Oľga Krchnáková, Bc. Rastislav Mrva ml.
územného plánovania a životného prostredia:predseda - RNDr. Monika Kopecká, PhD.
členovia - Ľubomír Konečný, Bc. Rastislav Mrva, Ján Zápražný, Ing. Štefan Hrašna
komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:predseda - Viliam Kochajda /Smer/
členovia - RNDr. Monika Kopecká /KDH/, Mgr. Elena Kátlovská /nezávislá

Rajonizácia

Rozdelenie ulíc jednotlivým poslancom: 
Jana BabicováLávková, Kostolná, Mlynárska
Štefan CíferskýHrnčiarska, Hliníky
Ing. Štefan HrašnaNová, Farská, Drobná
Mgr. Elena KátlovskáFacková, Bajkalská
Viliam KochajdaSv. Martina, Alejová
Ľubomír KonečnýCíferská, Voderadská
RNDr. Monika KopeckáVinohradnícka, Brodná
Ing. Terézia RačkováCintorínska, Alexyho
PhDr. Bystrík TomlyKrátka, Mostová, Športová, Fr. Hečku

História obecných zastupiteľstiev

Na tomto mieste chceme poďakovať za obetavú prácu v prospech občanov všetkým poslancom obecného zastupiteľstva v minulých volebných obdobiach. Boli to títo občania :

1994-1998
1. Rozália Bažányová
2. Ján Cíferský
3. Róbert Hrašna
4. Jozef Benkovský
5. Milan Dzunka
6. Ing.Peter Haršány
7. Ján Plaštiak
8. Ing.Stanislav Nižnan
9. Stanislav Horváth
10. Ján Zápražný
11. Emília Orlická
12. Michal Tibenský
1998-2002
1. JUDr. Koloman Bango
2.Jozef Benkovský
3. Ján Cíferský
4. Milan Dzunka
5. Magdaléna Královičová
6. Ing.Stanislav Nižnan
7. Ing.Terézia Račková
8. Štefan Račko
9. Ing.Jozef Trulík
10. Michal Tibenský
11. Ján Zápražný
12. Dr.František Žák, CSc.
2002-2006
1. Ing.Terézia Račková
2. Vladimír Kyselica
3. Magdaléna Královičová
4. Ing.Miroslav Marko
5. Milan Dzunka
6. Miroslav Ďuriš
7. Ján Zápražný
8. Ing.Jozef Zárecký
9. Dr. František Žák, CSc.
2006-2010
1. Ing. Jozef ZÁRECKÝ
2. Ing. Terézia RAČKOVÁ
3. Milada ŠTURDÍKOVÁ
4. MUDr. Miroslava HORVÁTHOVÁ
5. Milan DZUNKA
6. RNDr. PhD. Monika KOPECKÁ
7. Ján ZÁPRAŽNÝ
8. Ján CÍFERSKÝ
9. Ing. Štefan HRAŠNA
2010-2014
1. Mgr. Miloš Tomek
2. RNDr. Monika Kopecká, PhD.
3. Mgr. Elena Kátlovská
4. Ing. Terézia Račková
5. Ing. Mikuláš Moncman
6. Ing. Rastislav Mrva
7. Mgr. Monika Čiefová
8. František Maár
9. Bibiána Púchla