Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017

22.02.2017

27.04.2017

28.06.2017

24.08.2017

18.10.2017

23.11.2017 – pracovná porada

13.12.2017