Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018

21.02.2018
26.04.2018
27.06.2018
23.08.2018
11.10.2018
22.11.2018 – pracovná porada
12.12.2018