Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019

Z O Z N A M

kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

1.   Béla BUGÁR, Ing.
2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
3.   Martin DAŇO
4.   Štefan HARABIN, JUDr.
5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.
6.   Marian KOTLEBA, Ing., Mgr.
7.   Milan KRAJNIAK, Bc.
8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.
9.   František MIKLOŠKO, RNDr.10.   Robert MISTRÍK, Dr., Ing.
10. Robert MISTRÍK, Dr., Ing.
11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
12.   Róbert ŠVEC, Mgr.
13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr., Ing., PhD.
15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

  22.02.2019

O Z N Á M E N I E

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

emailovú adresu: sekretariat@hrnciarovce.sk

 

  24.01.2019

  14.01.2019