Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Stavanie mája

20.04.2018

Stavanie mája

Dokument: Plagát (pdf, 335KB)

Ikonka

20.04.2018

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na   zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 /štvrtok/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou, s nasledovným programom:

 

1. Schválenie kúpnej zmluvy časti pozemku pod zberným dvorom
2. Prejednanie zmien územného plánu obce
3. Schválenie nájomnej zmluvy s OZ Na trati
4. Schválenie rozpočtových opatrení
5. Rôzne
6. Diskusia

20.04.2018

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 30.04.2018 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

18.04.2018

OZNAM

MUDr. Medová oznamuje občanom obce Hrnčiarovce n/P, že dňa 30.04.2018 a 04.05.2018 bude mať dovolenku.

12.04.2018

Uvítanie do života

12.04.2018

MIER SA ZAČÍNA MNOU

Festival “MIER SA ZAČÍNA MNOU” vo Viedni 29.4.2018 http://www.miersazacinamnou.sk

Smejko a Tanculienka

05.04.2018

Smejko a Tanculienka

Vstupenky sa dajú zakúpiť cez internet na www.maxiticket.sk alebo na t. č. 0907661980
Cena vstupenky je 8,00 €.
Plagát

20.03.2018

Vitajte medzi nami

Plagát: Vitajte medzi nami (pdf, 302KB)