Zverejnenie miestnych podnikateľov na obecnej stránke.

10.10.2012

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P týmto žiada miestnych podnikateľov, ktorí majú záujem o zverejnenie svojej podnikateľskej činnosti na obecnej internetovej stránke o poskytnutie nasledovných údajov:

  • - obchodné meno 
  • - adresa prevádzky
  • - druh činnosti
  • - kontakty: tel. číslo, e –mail, www stránku
  • - obchody a prevádzky pre verejnosť – otváraciu dobu

Údaje môžete zasielať: e–mailom - sekretariat@hrnciarovce.skpoštou, alebo osobne na Obecný úrad, Farská 37, Hrnčiarovce nad Parnou.

 

V Hrnčiarovciach n/P, 22.09.2011

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

Späť