Obecný Úrad

Fakturačná adresa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37

919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

IČO: 34 007 521

DIČ: 2021149845

Ing. Jaroslav Kráľovič- starosta
033 / 55 48 501
starosta@hrnciarovce.sk 
Klačanová Emília- vedenie účtovníctva a majetku
033 / 53 40 584
emilia.klacanova@hrnciarovce.sk 
Tomeková Jarmila- evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov, pokladňa, sekretariát
033 / 55 48 397
sekretariat@hrnciarovce.sk 
Zárecká Lýdia - správa daní, mzdy
033 / 53 40 584
lydia.zarecka@hrnciarovce.sk 
Rožičová Mária- upratovačka  
Bilčík František - údržbár  
Masár Milan - správca štadióna, údržbár