Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Voľný čas > Kultúrne a spoločenské akcie

Kultúrne a spoločenské akcie na rok 2018

Kultúrne a spoločenské  akcie v obci Hrnčiarovce n/P na rok 2018

10.02.2018 Pochovávanie basy

18.03.2018 Uvítanie do života

30.04.2018 Stavanie mája

07.05.2018 Kladenie vencov

13.05.2018 Deň matiek

19.05.2018 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Hrnčiarovciach n/P 

02.06.2018 MDD

09.06.2018 Nočná súťaž hasičov

16.06.2018 Obecný guláš

23.06.2018 Hrnčiarovská 7-čka

28.07.2018 90. výročie založenia futbalového oddielu v Hrnčiarovciach n/P

18.08.2018 2. ročník Memoriálu Štefana Račku

14.10.2018 Úcta k starším 

17.11.2018 Hodová zábava

24.11.2018 Katarínsky ples

02.12.2018 Mikuláš

08.12.2018 Vianočné trhy

16.12.2018 Vianočný koncert