Farnosť

Správca farnosti: Vdp. Mgr. Jozef Kaman farár

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Martina
Kostolná 19
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

tel. 033 - 5548 093

mobil: 0907 723 744

Farské oznamy

23 jun - 30 jun

Nedeľa

8 00

10 30

+František a Agneša a Ján Haladoví                                                                                                   + Karol Marta Hladíkoví a zať Peter 

Pondelok

18 30

+Jozef a Hedviga Bučány syn Marián dcera Lívi a a vnuk Juraj 

Utorok

18 30

+Milan Janáček 30 dňová

Streda

18 30

+rodičov Jozef a Vilma Heregových synov a nevestu

Štvrtok

18 30 

+ Anna Dobošová a obojí rodičia 

Piatok

18 30+ Štefan Halada 23 výr 

Sobota

18 30+ don Ján Hlúbik 

Nedeľa

8 00

10 30

+Vít Tibenský rodičia a súrodenci                                                                                  za farníkov 

Sv omše z dôvodu opravy kostola su v týždni v priestoroch DOMU SMUTKU        a  nedeľné sv omše a prikázané sviatky su v priestoroch KULTURNEHO DOMU 

Buducu nedeľu sv omša 10 30 bude Te Deum  ukončenie šk roka.

Sv. omše v nedele 7 jula a 14 jula budu v čase 9 00    a 10 30 .

Posielanie informácii: jozefkaman@centrum.sk

Ako vybaviť: Krst

Krst svojho dieťaťa na fare prihlasujú rodičia. Tým sa zaväzujú, že budú svoje dieťa vychovávať  vo viere.

Aké sú podmienky na to, aby mohol byť niekto krstným rodičom?

  1. Zavŕšený 16 rok života (vysluhovateľ sviatosti krstu môže z oprávneného dôvodu pripustiť výnimku)
  2. Aby bol katolík, ktorý bol na prvom svätom prijímaní a prijal sviatosť birmovania
  3. Ak vami navrhovaný krstný rodič s niekým žije v jednej domácnosti (samozrejme okrem príbuzenstva) musí byť riadne sobášený v kostole
  4. Má viesť život primeraný viere a úlohe ktorú má prijať
  5. Nemá byť otcom alebo matkou krstenca (starí rodičia však úlohu krstného rodiča prijať môžu)
  6. Pokrstený ktorý patrí do inej kresťanskej cirkvi (evanjelici, reformovaní...) môže byť pri krste iba svedkom, a to iba spolu s katolíckym krstným rodičom
  7. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (takže nie dvaja krstní otcovia a nie dve krstné matky) 

Ako vybaviť: Sobáš

Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade, aspoň tri mesiace vopred.

Treba ísť na Matriku do Trnavy, zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný lisť. Tam s Vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Ďalšie si povieme pri poučeniach.

Ako vybaviť: Zaopatrovanie chorých

Nahlásiť zaopatrenie chorého môžete kedykoľvek a to buď osobne alebo telefonicky. V prípade  súrneho zaopatrovania, (ak je domáci kňaz neprítomný), môžete volať aj iného kňaza.

Ako vybaviť: Pohreb

Pohreb treba zahlásiť na farskom úrade (najlepšie hneď po obdržaní správy o smrti).  Tí, čo zahlasujú pohreb, majú vedieť, či zomrelý bol zaopatrený sviatosťami, t.j. či bol pri ňom kňaz -  spoveď, sv. prijímanie; (príp. sviatosť pomazania chorých, ak bol zomierajúci v bezvedomí).

Na faru prineste „List o prehliadke mŕtveho“.

Sväté omše

Pondelok – Piatokv zimnom období spravidla o 17.30
 v letnom období spravidla o 18.30
Sobota:7:30
Nedeľa8:00, 10:30

Modlitba sv. ruženca vždy 30 min. pred sv. omšou

Litánie  -  v prvú nedeľu v mesiaci o 14:30 h.

V pôstnom období modlitby krížovej cesty vždy v piatok  pred sv. omšou a v nedeľu o 14:30

Spovedanie  v týždni 30 min. pred sv. omšou.

Pred I. piatkom sa spovedá podľa farských oznamov.

Osobnosti

MASÁR  Timotej, SJ - nar. 16. 8 . 1939 v Hrnčiarovciach, vysvätený za kňaza v r. 1975 vo Švajčiarsku.  Osem rokov po vysviacke pracoval vo Vatikánskom rozhlase, v rokoch 1978 - 1983 bo riaditeľom Slovenského oddelenia a liturgických programov. Neskôr viedol duchovné cvičenia a kurzy náboženského vzdelávania dospelých  vo Švajčiarsku, Nemecku i Rakúsku, pôsobil ako duchovný otec Maltézskeho rádu vo Švajčiarsku, prekladá texty do slovenčiny, prispieva do časopisov, novín a rozhlasu.  Primície v rodnej obci mal v roku 1990.  V súčasnosti pôsobí vo Švajčiarsku.

HLÚBIK Ján, SDB - 1896 - 1965 , vyštudoval teológiu v Turíne, pôsobil vo viacerých saleziánskych ústavoch (Šaštín, Hronský Beňadik, Bratislava), od roku 1938 bol riaditeľom saleziánskeho oratŕia v Trnave, kde viedol výstavbu kostola, sociálneho domu a oratória v robotníckej štvrti Kopánka. Prejavil sa ako výnimočný vychovávateľ mládeže a mal veľkú zásluhu na sociálnom povznesení, mravnej a duchovnej obrode celej Kopánky. Svojou obetavosťou a spôsobom práce v mnohom pripomínal sv. Don Bosca, preto sa dodnes o ňom hovorí ako o slovenskom Don Boscovi. Po likvidácii rehoľných spoločností komunistickým režimom bol protiprávne internovaný, väznený, telesne i duševne týraný. V roku 1996 mu mesto Trnava udelilo čestné občianstvo mesta in memoriam.

FORNER , Jozef, SDB - 1905 - 1983, vyučil sa za tlačiara, ale neskôr sa v Slovinsku stal saleziánom. V rokoch 1935 - 1936 založil so svojimi spolubratmi prvú saleziánsku kníhtlačiareň na Slovensku. Následne odišiel do Japonska, kde bol tlačiarenským majstrom v Saleziánskej remeselníckej škole v Tokiu a bol spoluzakladateľom Grafického inštitútu, ktorý ako časť Saleziánskej polytechniky má dodnes v Tokiu dobré meno. Po vážnom zranení ruky pracoval v expedícii saleziánskeho vydavateľstva v Tokiu, kde je aj pochovaný. Jeho príkladný kresťanský život priviedol ku kresťanskej viere mnohých mladých obyvateľov Japonska. Brat Forner sa považuje za prvého slovenského misionára-saleziána v Japonsku.

PALKOVIČ Ferdinand, SDB - 1908 - 1972,  bol významným misionárom. Študoval v Taliansku, Francúzsku, Alžírsku. Kňazskú a pedagogickú činnosť vyvíjal vo viacerých saleziánskych inštitútoch Francúzska, v Tunise, Alžírsku  a Maroku, kde riadil saleziánsky ústav a vyučoval francúzštinu. Zomrel vo francúzskom meste Marseille. Za jeho kňazskú a pedagogickú činnosť mu francúzska vláda udelila štátne vyznamenanie za rozvoj a šírenie francúzskej kultúry Rad akademických paliem.

Kostol Sv. Martina

Podľa dostupných historických údajov Kostol Sv. Martina nechal postaviť uhorský kráľ  Ondrej II., pravdepodobne v roku 1215.

Kostol Sv. Martina

Farnosť

Farská zabíjačka 2017
Farská zabíjačka 2017
Čistenie povaly kostola
Čistenie povaly kostola
 
Božie telo 2016
Božie telo 2016
Turín_Lurdy_Barcelona
Turín-Lurdy_Barcelona
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola - kúrenie, dlažba, oltár
Posviacka kostola
Posviacka kostola
Najmenší najstarším
Najmenší najstarším
Pri jasličkách 2015
Pri jasličkách 2015
PF 2016
PF 2016
Farský výlet Schlosshof Orth
Farský výlet Schlosshof_Orth
Procesia Božie telo 2015
Procesia Božie telo 2015
Krakow_Wadowice
Krakow_Wadowice_Oswiecim
800. výročie kostola
800. výročie kostola
Prezentácia knihy Kostol sv. Martina
Prezentácia knihy Kostol sv. Martina
50. narodeniny_vdp. Jozef Kaman
50. rokov_vdp. Jozef Kaman
jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť 2014
Miništrantské korčuľovanie
Miništrantské korčuľovanie
farský výlet Macocha-Valtice
Farský výlet Macocha_Valtice
výlet na bicykloch
Výlet na bicykloch
Prvé sväté prijímanie 2014
Farská opekačka jún 2014
Prvé sväté prijímanie2 014
Prvé sväté prijímanie 2014
Šaštín_arcidiecézna púť
Šaštín - arcidiecézna púť
Púť do Izraela
Púť do Izraela
Farská zabíjačka
Farská zabíjačka
Novoročný hokej
Novoročný hokej
Jasličková slávnosť 2013
Jasličky 2013
Prvé sväté prijímanie 2013
Prvé sväté prijímanie 2013
Rím 2013
Rím 2013
Guláš_párty
Guláš párty
Posviacka kaplnky
Posviacka kaplnky
25. výročie kňazstva_vdp. Jozef Kaman
25. výročie kňazstva_vdp. Jozef Kaman
Farská opekačka 2013
Farská opekačka 2013
Božie telo 2013
Božie telo 2013
50 rokov knazstva_vdp. jakubec
50 rokov kňazstva_vdp. Alojz Jakubec
Birmovka 2013
Birmovka 2013
Farská opekačka
Farská opekačka
Poďakovanie za úrodu
Poďakovanie za úrodu 2012
Jasličková slávnosť 2012
Jasličky 2012
1.sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie 2012
Procesia Božie telo 2012
Procesia Božie telo 2012
Záruby 2011
Záruby 2011
Relikvia sv. Cyrila
Relikvia sv.Cyrila